Utrzymanie czystości nieruchomości oraz terenów przyległych obejmuje w szczególności: